Bestuur

Het bestuur van Stroomm bestaat uit één persoon en deze verzorgt samen met het stafbureau de dagelijkse leiding. Een Raad van Toezicht bestaande uit vijf personen heeft hierbij een toezichthoudende rol. Binnen Stroomm zijn circa 300 personeelsleden werkzaam die het onderwijs mogen verzorgen voor circa 3.100 leerlingen. Daarnaast participeert Stroomm in het samenwerkingsverband De Meijerij. Dit samenwerkingsverband is actief in alle gemeenten waarin Stroomm onderwijs verzorgt en helpt scholen bij het invullen van de zorgtaken.

Algemeen directeur/College van Bestuur:
Mevrouw drs. E. (Esmée) Smit
E-mail: e.smit@stroomm.nl
Telefoon: 0418-663024

Leden Raad van Toezicht:
De heer E.P. Haverkort: voorzitter
De heer B.A.G. Leenen
De heer A.C.L. Kroot
De heer M.J.A. van Baast
De heer C.J.M. Duivenvoorden